Een gevoelig gedicht mocht niet ontbreken in het beeld dat ik wilde scheppen van Simbolik.  Hier waar zovele Poëzienes hebben plaatsgehad, waarvan de herinneringen en de energie nog te voelen is, binnen de muren van Simbolik.  Elkeen van de dichters en muzikanten koester ik voor hun eigenheid en passie.  Jill heeft me in 't diepste van mijn 6 zintuigen geraakt en ben dan ook zo dankbaar dat  haar hele zijn hier ook aanwezig mag zijn.