Elk van hen heeft eigen karaktertrekken, een eigen simbolik, op een punt in zijn leven dat hij deze durft te tonen, ze laten je binnenkijken in hun gedachten, in hun wereld, ze maken transparant wat soms zo lang verborgen is gebleven, zo tonen ze hun kracht in alle stilte aan diegene die dit alles wil ontdekken. Ze zijn ontstaan uit de idee om een hommage te maken aan de sterke vrouw, de vrouw die ondanks alles, ondanks het gebrek aan basisbehoeften, een veilige thuis haar kind opvoedt temidden van oorlog, bij een natuurramp of in een onveilige leefsituatie toch een veilige haven wil creëren voor haar kind. Zij die vlucht van een plaats waar de toekomst is gestorven en die onleefbare omstandigheden trotseert voor een betere toekomst voor haar kind te vinden.)

Over Heuvelen....Maker van verhalen Jill Marchant